رخت آویز

رخت آویز

رخت آویزها یکی از ضروری ترین وسایل هر خانه ای برای مرتب نگه داشتن لباس ها میباشد که انواع مختلفی دارد نظیر: رخت آویز ایستاده, رخت آویز عمودی, رخت آویز عموذی استیل پشت دری, رخت آویز پشت دری افقی, رخت آویز چوبی, رخت آویز کنار سالنی و.... . ولی به نظر اکثر خانم ها رخت آویزی مناسب است که کمترین فضا را اشغال کند
شما با استفاده از رخت آویز های پشت دری میتوانید از کمترین فضای موجود بیشترین استفاده راببرید و علاوه بر آن نامرتب بودن رخت آویز دیگر به چشم نمی آید 

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: