شما برای افزایش وزن” href=”http://www.akairan.com//health/laghar1/20156552917.html” style=”text-decoration:none;color:inherit”>افزایش وزن باید یک کالری مصرف کنید. درست است که غذاهای چرب و شیرین، کالری بیشتری را فراهم می کنند، ولی حتی اگر دچار کمبود وزن باشید باعث افزایش سلامتی تان نمی شوند. به محض این که غذاهای مناسبی را برای برنامه ی غذایی افزایش وزن” href=”http://www.akairan.com//health/laghar1/20156552917.html” style=”text-decoration:none;color:inherit”>افزایش وزنتان انتخاب کنید تا بجای ساخت چربی، عضله ی سالم برایتان ساخته شود.

ویژگی ها

دکتر ملینا جامپلی، متخصص تغذیه ی CNN، توصیه می کند که برای افزایش وزن” href=”http://www.akairan.com//health/laghar1/20156552917.html” style=”text-decoration:none;color:inherit”>افزایش وزن، باید روزانه ۲۵۰ تا ۵۰۰ کالری بیشتر از کالری که می سوزانید مصرف کنید. استفاده از حداکثر این محدوده ی کالری، برای افزایش سریع وزن باعث افزایش وزن” href=”http://www.akairan.com//health/laghar1/20156552917.html” style=”text-decoration:none;color:inherit”>افزایش وزن نیم کیلوگرم در هفته می شود. در یک برنامه ی غذایی افزایش سریع وزن، شما باید به دفعات زیاد یعنی هر ۲ تا ۴ ساعت یکبار، غذا بخورید تا مقالات مخصوص لاغرها – ثابتی از مواد مغذی و کالری در سیستم بدنتان وجود داشته باشد.

تغذیه ی متعادل

جوآن لارسون، متخصص تغذیه در برنامه ی «از متخصصین تغذیه بپرسید»، تذکر می دهد که برنامه ی غذایی افزایش وزن” href=”http://www.akairan.com//health/laghar1/20156552917.html” style=”text-decoration:none;color:inherit”>افزایش وزن نیز ویژگی های تغذیه ی متعادل را داراست، یعنی باید از ۲۵ تا ۳۰ درصد چربی، ۱۰ تا ۱۵ درصد پروتئین و ۵۵ تا ۶۰ درصد کربوهیدرات تشکیل شده باشد.