Menu
Your Cart

سرویس استیل OMS

سرویس 9 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1024 - 10PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1024
سرویس 10 پارچه تابه و قابلمه oms از جنس استیل یا فولاد ضد زنگ است. این محصول دارای کف سه لایه آلومینیومی است که هادی حرارت به کل ظرف به صورت یکنواخت میباشد. از دیگر ویژگی های این محصول ایت است که در هنگام استفاده هیچ گونه مضری از ظرف به مواد آن راه پیدا نمیکند. از طرفی این محصول برای سلامتی شما هیچ ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل مات  OMS کد1009 - 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1009
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه oms از جنس استیل یا فولاد ضد زنگ است. این محصول دارای کف سه لایه آلومینیومی است که هادی حرارت به کل ظرف به صورت یکنواخت میباشد. از دیگر ویژگی های این محصول ایت است که در هنگام استفاده هیچ گونه مضری از ظرف به مواد آن راه پیدا نمیکند. از طرفی این محصول برای سلامتی شما هیچ گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1031 - 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1031
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه oms از جنس استیل یا فولاد ضد زنگ است. این محصول دارای کف سه لایه آلومینیومی است که هادی حرارت به کل ظرف به صورت یکنواخت میباشد. از دیگر ویژگی های این محصول ایت است که در هنگام استفاده هیچ گونه مضری از ظرف به مواد آن راه پیدا نمیکند. از طرفی این محصول برای سلامتی شما هیچ گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1030 - 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1030
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه oms از جنس استیل یا فولاد ضد زنگ است. این محصول دارای کف سه لایه آلومینیومی است که هادی حرارت به کل ظرف به صورت یکنواخت میباشد. از دیگر ویژگی های این محصول ایت است که در هنگام استفاده هیچ گونه مضری از ظرف به مواد آن راه پیدا نمیکند. از طرفی این محصول برای سلامتی شما هیچ گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1022 - 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1022
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه oms از جنس استیل یا فولاد ضد زنگ است. این محصول دارای کف سه لایه آلومینیومی است که هادی حرارت به کل ظرف به صورت یکنواخت میباشد. از دیگر ویژگی های این محصول ایت است که در هنگام استفاده هیچ گونه مضری از ظرف به مواد آن راه پیدا نمیکند. از طرفی این محصول برای سلامتی شما هیچ گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1009- 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1009
کلیه ظروف استیل ترکیه با کف سه لایه (کپسول) دارای آلومینیوم جهت انتقال سریع حرارت و توزیع یکسان حرارت تولید شده است. این ظروف در رده اولین ظروف بهداشتی جهان می باشد. در انجام فرآیند پخت هیچگونه واکنش شیمیایی مضری بین ظرف و مواد غذایی انجام نمی گیرد و هیچگونه یون مضری  وارد غذا نمی گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1006- 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1006
کلیه ظروف استیل ترکیه با کف سه لایه (کپسول) دارای آلومینیوم جهت انتقال سریع حرارت و توزیع یکسان حرارت تولید شده است. این ظروف در رده اولین ظروف بهداشتی جهان می باشد. در انجام فرآیند پخت هیچگونه واکنش شیمیایی مضری بین ظرف و مواد غذایی انجام نمی گیرد و هیچگونه یون مضری  وارد غذا نمی گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1005- 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1005
کلیه ظروف استیل ترکیه با کف سه لایه (کپسول) دارای آلومینیوم جهت انتقال سریع حرارت و توزیع یکسان حرارت تولید شده است. این ظروف در رده اولین ظروف بهداشتی جهان می باشد. در انجام فرآیند پخت هیچگونه واکنش شیمیایی مضری بین ظرف و مواد غذایی انجام نمی گیرد و هیچگونه یون مضری  وارد غذا نمی گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل OMS کد1003- 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1003
کلیه ظروف استیل ترکیه با کف سه لایه (کپسول) دارای آلومینیوم جهت انتقال سریع حرارت و توزیع یکسان حرارت تولید شده است. این ظروف در رده اولین ظروف بهداشتی جهان می باشد. در انجام فرآیند پخت هیچگونه واکنش شیمیایی مضری بین ظرف و مواد غذایی انجام نمی گیرد و هیچگونه یون مضری  وارد غذا نمی گ..
تومان0
سرویس 8 پارچه تابه و قابلمه استیل  OMS کد1006 - 8PCS Stainless Steel Pan And Pot Cookware Set
موجود نیست
برند: OMS مدل: 1006
سرویس 10 پارچه تابه و قابلمه oms از جنس استیل یا فولاد ضد زنگ است. این محصول دارای کف سه لایه آلومینیومی است که هادی حرارت به کل ظرف به صورت یکنواخت میباشد. از دیگر ویژگی های این محصول ایت است که در هنگام استفاده هیچ گونه مضری از ظرف به مواد آن راه پیدا نمیکند. از طرفی این محصول برای سلامتی شما هیچ ..
تومان0
نمایش 1 تا 12 از 28 (3 صفحه)