غذاخوری و پذیرایی

غذاخوری و پذیرایی

ظروف غذاخوری و پذیرایی طیف گسترده‌ای شامل انواع سرویس های چینی، بلور، آرکوپال، بشقاب، کاسه، دیس، نمکدان، فلفل دان، جاشکری و مانند آن را شامل می‌شود. در پذیرایی رسمی، ظروف باید متناسب با یکدیگر بوده و از نظر طرح و شکل با هم هماهنگ باشند. ظروف مختلف بر کسی که از آن‌ها استفاده می‌کند، تاثیر روانی می‌گذارد. برای مثال استفاده از بشقاب سنگین و بزرگ در پذیرایی، تداعی کننده غذای با کیفیت و فراوان است. طریقه چینش رسمی ظروف پذیرایی به این شکل است که بشقاب اصلی و کاسه سوپ خوری در وسط؛ چنگال ها، نان و دستمال سفره سمت چپ؛ کاردها، قاشق ها و لیوان ها سمت راست؛ قاشق و چنگال دسر وکیک جلوی بشقاب اصلی و در سمت چپ آن بشقاب کره و کارد آن قرار می‌گیرد.