به استحضار می رساند؛ با توجه به نوسان قیمت ها، لطفا قبل از ثبت سفارش نسبت به استعلام قیمت اطلاع حاصل نمایید.
قیمت
تولیدکنندگان
بر اساس کشور سازنده

سماور ریوالد

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
1800/175 وات توان حرارتی قوری چینی 0.9 لیتر سماور 2.5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آوردن دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90% صرفه جویی در م..
330,000 تومان
1800/175 وات توان حرارتی قوری شیشه ای 1.2 لیتر ساخت آلمان سماور 2.5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آوردن دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90% ..
330,000 تومان
2000/200 وات توان حرارتی قوری 1.2 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل براق ضد زنگ قوری استیل مات ضد زنگ صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب سیستم جوش آوردن دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت..
555,000 تومان
2000/200 وات توان حرارتی قوری 1.2 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل براق ضد زنگ قوری استیل مات ضد زنگ صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب سیستم جوش آوردن دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت..
555,000 تومان
2000/200 وات توان حرارتی قوری 1.2 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل مات ضد زنگ قوری استیل مات ضد زنگ صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب سیستم جوش آوردن دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت ..
555,000 تومان
2000/200 وات حرارتی قوری 1.2 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل مات ضد زنگ قوری استیل مات ضد زنگ صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب سیستم جوش آوردن دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون ..
555,000 تومان
1700/185 وات حرارتی قوری شیشه ای 1.2 لیتر ساخت آلمان سماور 3.5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب ترموستات ایمنی اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90% صرفه جویی د..
555,000 تومان
1700/185 وات حرارتی قوری شیشه ای 1.2 لیتر ساخت آلمان سماور 3.5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب ترموستات ایمنی اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90% صرفه جویی د..
555,000 تومان
2000/200 وات توان حرارتی قوری 1/2 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل مات ضد زنگ قوری شیشه ای ساخت آلمان صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آورنده دو گانه نمایشگر سطح آب دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتومات..
555,000 تومان
2000/200 وات توان حرارتی قوری 1 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل مات ضد زنگ قوری چینی صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آورنده دو گانه نمایشگر سطح آب دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب د..
555,000 تومان
2000/200 وات توان حرارتی قوری چینی 1 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل مات ضد زنگ صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آورنده دو گانه نمایشگر سطح آب دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب د..
555,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
2000/200 وات توان حرارتی قوری 1/2 لیتر سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل مات ضد زنگ قوری شیشه ای ساخت آلمان صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آورنده دو گانه نمایشگر سطح آب دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتومات..
795,000 تومان
1800/175 وات توان حرارتی قوری چینی 0.9 لیتر سماور 2.5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آورنده دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90% صرفه ج..
330,000 تومان
2000/200 وات توان حرارتی قوری شیشه ای 1/2 لیتر ساخت آلمان سماور 3 لیتر بدنه سماور استیل مات ضد رنگ صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آوردن دو گانه نمایشگر سطح آب دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب..
1,130,000 تومان
1800/175 وات توان حرارتی قوری شیشه ای 1/2 لیتری ساخت آلمان سماور 2/5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ سیستم جوش آوردن دو گانه دو ترموستات اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90%..
0 تومان
مبنی بر 1 نظر
1700/185 وات توان حرارتی قوری چینی 1/2 لیتر سماور 3/5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب ترموستات ایمنی اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90% صرفه جویی در مصرف بر..
555,000 تومان
1700/185 وات حرارتی قوری چینی 1.2 لیتر سماور 3.5 لیتر صافی چای استیل ضد زنگ نمایشگر سطح آب ترموستات ایمنی اتوماتیک خاموش کن اتوماتیک در وضعیت بدون آب درب اضافی جهت جوش آوردن آب مثل کتری 90% صرفه جویی در مصرف برق ..
555,000 تومان